(zespół) Ass.Berteroetum incanae Siss. et Tideman in Siss. 1950

zespół pyleńca pospolitego
Centaureo-Berteroetum Oberd. 1957

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Berteroetum incanae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Berteroetum incanae

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Berteroetum incanae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Berteroetum incanae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podzwiązku (Ch SubAll.) SubAll.Dauco-Melilotenion ⇒ brak ChSAll. i DSAll. SubAll.Onopordenion acanthii

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Artemisienea vulgaris ⇒ słabe, przenoszące