atlas-roslin.pl
takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Linaria genistifolia (L.) Mill.

lnica janowcowata
Linaria Linaria Linaria LinariaLinarialnica polna (Linaria arvensis)lnica purpurowa (Linaria purpurea)