takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Linaria genistifolia (L.) Mill.

lnica janowcowata
na stronie — występowanie