atlas-roslin.pl
takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit [24][491]
· kenofit, zadomowiony [234]

Linaria genistifolia (L.) Mill. [🔉 li·na·ri·a *]

lnica janowcowata
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Linaria Linaria Linaria LinariaLinarialnica polna (Linaria arvensis)lnica purpurowa (Linaria purpurea)
Linaria genistifolia (lnica janowcowata)
copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
Linaria genistifolia (lnica janowcowata)
Linaria genistifolia (lnica janowcowata)
Linaria genistifolia (lnica janowcowata)
Linaria genistifolia (lnica janowcowata)
Linaria genistifolia (lnica janowcowata)
Linaria genistifolia (lnica janowcowata)
Linaria genistifolia (lnica janowcowata)
Linaria genistifolia (lnica janowcowata)
cechy diagnostyczne w kluczu:Linaria (lnica)kl 5432

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Linaria genistifolia (lnica janowcowata)
Bylina.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: rejon śródziemnomorski [czas przybycia na teren Polski: ?]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych