(zespół) Ass.Dauco-Picridetum hieracioidis (Fab. 1933) Görs 1966

Dauco-Picridetum hieracioidis
03.08.2004 copyright © by Piotr Sikorski
Dauco-Picridetum hieracioidis

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Dauco-Picridetum hieracioidis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Dauco-Picridetum hieracioidis

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Dauco-Picridetum hieracioidis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Dauco-Picridetum hieracioidis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podzwiązku (Ch SubAll.) SubAll.Dauco-Melilotenion ⇒ brak ChSAll. i DSAll.

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Artemisienea vulgaris ⇒ słabe, przenoszące