(zespół) Ass.Artemisio-Tanacetetum vulgaris Br.-Bl. 1931 corr. 1949

zespół bylicy i wrotycza pospolitego
Tanaceto-Artemisietum vulgaris Br.-Bl. 1931 em. 1949
Artemisio-Tanacetetum vulgaris
24.07.2004 copyright © by Piotr Sikorski
Artemisio-Tanacetetum vulgaris
XL
Artemisio-Tanacetetum vulgaris
XL
Artemisio-Tanacetetum vulgaris
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Artemisio-Tanacetetum vulgaris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Artemisio-Tanacetetum vulgaris

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Artemisio-Tanacetetum vulgaris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podzwiązku (Ch SubAll.) SubAll.Dauco-Melilotenion ⇒ brak ChSAll. i DSAll.

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Artemisienea vulgaris ⇒ słabe, przenoszące