(podzwiązek) SubAll.Onopordenion acanthii Br.-Bl. 1926

charakterystyczna kombinacja gatunków podzwiązku (ChSC SubAll.) SubAll.Onopordenion acanthii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne podzwiązku (Ch SubAll.) SubAll.Onopordenion acanthii

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych podzwiązku SubAll.Onopordenion acanthii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Artemisienea vulgaris ⇒ słabe, przenoszące