atlas-roslin.pl

(związek) All.Onopordion acanthii Br.-Bl. 1926

zbiorowiska ruderalne stanowisk roślin ciepłolubnych (termofilne zbiorowiska ruderalne bylin na glebach zawierających węglan wapnia)

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Onopordion acanthii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Onopordion acanthii — ChO.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Onopordion acanthii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Artemisienea vulgaris ⇒ słabe, przenoszące