(związek) All.Onopordion acanthii Br.-Bl. 1926

zbiorowiska ruderalne stanowisk roślin ciepłolubnych

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Onopordion acanthii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Onopordion acanthii — ChO.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Onopordion acanthii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Artemisienea vulgaris ⇒ słabe, przenoszące