(rząd) O.Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et R.Tx. 1943 em. Görs. 1966

zbiorowiska ruderalne stanowisk ciepłych

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Onopordetalia acanthii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Onopordetalia acanthii

gatunki wyróżniające rzędu (D O.) O.Onopordetalia acanthii — w stosunku do

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Onopordetalia acanthii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Artemisienea vulgaris ⇒ słabe, przenoszące