antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Potentilla intermedia L. non Wahlenb.

pięciornik pośredni
Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)
09.06.2011, stacja CPN k. Olsztyna (Jura); copyright © by Jerzy Kruk
Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)
Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)
Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)
Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)
Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)

cechy charakterystyczne

Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)
Gatunek pochodzenia mieszańcowego: pięciornik srebrny agg. (Potentilla argentea agg.) × pięciornik norweski (Potentilla norvegica). Cechuje się małą zmiennością, za wyjątkiem gęstości owłosienia na spodzie liści. [71.4s302]
Rośliny dwuletnie lub krótkotrwałe byliny, kłącze krótkie, u starszych okazów wielogłowe.

space

Działki i listki kieliszka po przekwitnięciu wydłużają się tylko nieznacznie. Płatki żółte, drobne, do 4-6mm długości, zwykle krótsze od działek lub rzadziej im równe. Szyjka słupka najgrubsza w nasadzie (flaszkowata). Pylniki 0.3-0.5mm długości, szyjka słupka 0.6-0.9mm długości.

space

Kwitnienie od czerwca do września.

występowanie

Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki. Miejsca ruderalne, zwłaszcza przydroża i trasy kolejowe.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa północno-wschodnia i Azja północna [czas przybycia na teren Polski: 1652r.?, XVIII/XIXw., 1841r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych