atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony [234]

Potentilla intermedia L. non Wahlenb. [🔉 po·ten·til·la *]

pięciornik pośredni
×
wystepowanie
Potentilla norvegica · pięciornik norweski
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)
09.06.2011, stacja CPN k. Olsztyna (Jura); copyright © by Jerzy Kruk
Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)
Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)
Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)
Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)
Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)

cechy charakterystyczne

Gatunek pochodzenia mieszańcowego: pięciornik srebrny agg. (Potentilla argentea agg.) × pięciornik norweski (Potentilla norvegica). Cechuje się małą zmiennością, za wyjątkiem gęstości owłosienia na spodzie liści. [71.4s302]
Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)
Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)
Rośliny dwuletnie lub krótkotrwałe byliny, kłącze krótkie, u starszych okazów wielogłowe.

space

Działki i listki kieliszka po przekwitnięciu wydłużają się tylko nieznacznie. Płatki żółte, drobne, do 4 – 6 mm długości, zwykle krótsze od działek lub rzadziej im równe. Szyjka słupka najgrubsza w nasadzie (flaszkowata). Pylniki 0.3 – 0.5 mm długości, szyjka słupka 0.6 – 0.9 mm długości.

space

Kwitnienie od czerwca do września.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)
Rzadki. Miejsca ruderalne, zwłaszcza przydroża i trasy kolejowe.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa północno-wschodnia i Azja północna [czas przybycia na teren Polski: 1652r.?, XVIII/XIXw., 1841r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych