fot. bl-f230-F1000027 (348×520) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Trifolium medium

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwiaty na przekroju główki; 21.06.2003
copyright © by Barbara Łotocka