atlas-roslin.pl

koniczyny o drobnych główkach, żółtych kwiatach

  
↓nielistki ucięte, z kończykiem, korona opada po kwitnieniu
Medicago lupulina (lucerna nerkowata)
Medicago lupulina (lucerna nerkowata)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Listki ucięte, z nasadzonym kończykiem, środkowy długoogonkowy.
· ta cecha diagnostyczna j ...
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
Medicago lupulina (lucerna nerkowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Przydroża, tereny ruderalne, miedze, murawy, zarośla; także jako chwast w zbożach, okopowych i w ogrodach. Na glebach ciepłych, żyznych ale także na piaszczystych, szkieletowych, w miejscach bez zwartej roślinności.
  
  
↑nie listki wykrojone, bez kończyka, korona pozostaje na strąku
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
· Kielich i strąk nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
  
    
↓niegórne liście pozornie naprzeciwległe a kwiatostany pozornie szczytowe po 1 lub 2
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· kwiatostany pojedynczo lub po dwa w górze pędu, z uwagi na długie szypuły sprawiają wrażenie szczytowych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
    
      
↓niekwiatostan walcowaty
Trifolium spadiceum
Trifolium spadiceum (koniczyna kasztanowata)
Trifolium spadiceum (koniczyna kasztanowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· kwiaty do 6 mm długości, ich szypuły znacznie krótsze od kielicha
· ta cecha dia ...
Trifolium spadiceum (koniczyna kasztanowata)
wystepowanie
syn. Chrysaspis spadicea · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne, często torfiaste, łąki, polany, źródliska. Na glebach podmokłych, ubogich w wapń.
      
      
↑nie kwiatostan kulisty
Trifolium badium (koniczyna brunatna)
Trifolium badium
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· kwiaty ponad 7 mm długości, ich szypuły ±długości kielicha
· ta c ...
Trifolium badium (koniczyna brunatna)
wystepowanie
syn. Chrysaspis badia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Górskie łąki, hale, wyleżyska, głównie na podłożu wapiennym.
      
    
↑nie ulistnienie wyraźnie skrętoległe, kwiatostany liczne, w kątach liści
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· kwiatostany liczne, wyraźnie wyrastają z kątów liści
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
    
      
↓nieśrodkowy listek niemal siedzący lub na krótkim ogonku
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· Kwiaty 5 – 7 mm długości.
      
        
↓nieprzylistki górnych liści lancetowato-jajowate, kwiatostan licznokwiatowy
Trifolium aureum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gór ...
· Pędy wzniesione, ±sztywne, 15 – 30 cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
Trifolium aureum (koniczyna złocistożółta)
wystepowanie
syn. Chrysaspis aurea · Trifolium strepens · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki, polany, brzegi dróg leśnych, przydroża. Na stanowiskach umiarkowanie suchych, na glebach różnego typu.
        
        
↑nie przylistki górnych liści jajowate, kwiatostan mniej licznokwiatowy
Trifolium patens (koniczyna odstająca)
Trifolium patens (koniczyna odstająca)
Trifolium patens (koniczyna odstająca)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Pędy wzniesione lub podnoszące się, 20 – 50 cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górny ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
Trifolium patens (koniczyna odstająca)
wystepowanie
syn. Chrysaspis patens · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Pochodzi z rejonu śródziemnomorskiego. U nas zadomowiony na wilgotnych łąkach i pastwiskach, na glebach żyznych o odczynie obojętnym do zasadowego, glinach i piaszczystych glinach.
        
      
↑nie środkowy listek wyraźnie ogonkowy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
      
        
↓niekwiatostan mniejszy, mniej kwiatów
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Kwiaty jasno do ciemnożółtych, drobne, 2 – 3.5 (4.5) mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
wystepowanie
orędziw · syn. Chrysaspis dubia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pastwiska, łąki, przydroża i pola, gleby obojętne i do zasadowych, żyzne, dostatecznie wilgotne.
        
        
↑nie kwiatostan większy, licznokwiatowy
Trifolium campestre (koniczyna różnoogonkowa)
XL
Trifolium campestre (koniczyna różnoogonkowa)
3D
Trifolium campestre (koniczyna różnoogonkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Żagielek łyżkowato podwinięty, nie złożony, szeroki, z wystającymi nerwami i z kilem wzdłuż nerwu środkowego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
Trifolium campestre (koniczyna różnoogonkowa)
wystepowanie
syn. Chrysaspis campestris · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche trawniki bez zwartej murawy, łąki, przydroża, łąki, pola. Na glebach piaszczystych, mniej lub bardziej suchych, o odczynie obojętnym do słabo kwaśnego, często ubogich.
        

Trifolium micranthum

Chrysaspis micrantha
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Występuje na zachód od Polski i w rejonie śródziemnomorskim.

space

Wszystkie listki niemal siedzące. Przylistki w nasadzie nie są rozszerzone.

space

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Trifolium (koniczyna)kl 275
pełny opis na stronie rodzaju: koniczyna (Trifolium)
W wielu współczesnych florach ta grupa gatunków koniczyn jest ujmowana w osobny rodzaj Chrysaspis Desv..
Kwiaty o koronie jasnożółtej, żółtej do intensywnie żółtej lub pomarańczowej (po przekwitnięciu brunatniejące lub niemal czerniejące), w czasie owocowania korona pozostaje. Łódeczka i skrzydełka zrośnięte tylko u nasady. Główki zwykle małe, poniżej 2 cm długości. Przysadki zredukowane do kilku czerwonawych włosków gruczołowatych, zwykle niedostrzegalne.

space

Strąk na trzoneczku, z jednym (bardzo rzadko z dwoma) nasionem.