atlas-roslin.pl

Cichorioideae

języczkokwiatowe
Cichoriaceae · Liguliflorae
cechy diagnostyczne w kluczu:Asteraceae (astrowate s.l.)kl 1172
Wszystkie kwiaty w koszyczku języczkowe, brzeg języczków zwykle z 5 ząbkami. Rośliny z sokiem mlecznym (czasem bardzo skąpym). Liście nie są naprzeciwległe.
  
↓niegłąbik - bezlistna łodyga kwiatostanowa
Hypochoeris radicata
· Łodyga kwiatostanowa bezlistna (tzw. głąbik) lub z drobnym podsadkami.
· Wszystkie liście zebrane w różyczkę.
· Kwiaty zwykle żółte.
  
  
↑nie łodyga kwiatostanowa z przynajmniej jednym dobrze rozwiniętym liściem