fot. SM-20100626-4-Hieracium_murorum-02_v2 (352×753) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.100626-4
koszyczek kwiatowy
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hieracium murorum (jastrzębiec leśny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

26.06.2010, Góry Orlickie, Podgórze
copyright © by Michał Smoczyk