atlas-roslin.pl

Pilosella (Hieracium)

jastrzębiec (podrodzaj)
objaśnienie skrótów
Klucz do "gatunków głównych" rosnących na niżu Polski, za /Rutkowski L., 2005 [15.2]/ z niewielkimi zmianami.
  
↓niełodyga z jednym koszyczkiem, bezlistna
Hieracium pilosella
Pilosella officinarum (jastrzębiec kosmaczek)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
· Okrywa koszyczka z listkami (6) 8 – 12 (14) mm długości i 0.5 – 1.5 (2) mm szerokości, kulistawa lub jajowata; pokryta włoskami gruczołowatymi, gwiazdkowatymi i szczeciniastymi (prostymi) w różnych proporcjach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znaj ...
Pilosella officinarum (jastrzębiec kosmaczek)
wystepowanie
syn. Hieracium pilosella · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy, piaski, wrzosowiska, przydroża.
Gatunek silnie zmienny, wyróżnia się kilkadziesiąt podgatunków. Tworzy też liczne mieszańce.
  
  
↑nie łodyga 2-wielokoszyczkowa, przynajmniej z 1 liściem (jeśli, rzadko, jednokoszyczkowa to liście spodem nagie lub słabo owłosione)
  
    
Hieracium aurantiacum (jastrzębiec pomarańczowy)
Hieracium aurantiacum (jastrzębiec pomarańczowy)
Hieracium aurantiacum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Szyjki słupków ciemne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
Hieracium aurantiacum (jastrzębiec pomarańczowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy, widne lasy w górach, także uprawiana i dziczejąca bylina ozdobna.
    
    
↑nie kwiaty żółte, czasem z czerwonymi pręgami na zewnętrznej powierzchni; szyjki słupków żółte
    
      
↓nieliście różyczkowe w czasie kwitnienia uschnięte; liści łodygowych (3) 8 – 12 (20)
Hieracium echioides
Hieracium echioides
Hieracium echioides
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Liści łodygowych (3) 8 – 12 (20), wąskolancetowate do wąskoeliptycznych; wyraźnie zmniejszające się ku górze, podobnie jak i łodyga sztywno, szczeciniasto, rdzawo owłosione z domieszką włosków gwiazdkowatych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
Hieracium echioides (jastrzębiec żmijowcowaty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zbocza, murawy stepowe wzdłuż dolnej Wisły i Odry, Śląsk.
      
      
↑nie liście różyczkowe w czasie kwitnienia jeszcze zielone; liści łodygowych (0) 1 – 3 (10)
      
        
↓niełodygi niskie (5) 10 – 25 (40) cm wysokości, (1) 2 – 5 (7)-koszyczkowe, bez lub z 1 (3) liśćmi
Hieracium lactucella (jastrzębiec gronkowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w ...
· Kwiaty najczęściej jasnożółte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znaj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
Hieracium lactucella (jastrzębiec gronkowy)
wystepowanie
syn. Hieracium auricula · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki, wrzosowiska, młaki, torfowiska niskie.
        
        
↑nie łodygi zwykle ponad 25 cm wysokości, z więcej niż 7 koszyczkami, z 1 – 3 (10) liśćmi; kwiaty jaskrawożółte
        
          
↑nie rośliny z licznym włoskami prostymi do prawie nagich; włoski proste miękkie lub sztywniejsze ale nie szczeciniaste
· ta cecha diagnostyczna je ...
· Rośliny z licznym włoskami prostymi do prawie nagich; włoski proste miękkie lub sztywniejsze ale nie szczeciniaste, zwykle proste, na liściach (przynajmniej po górnej stronie) odstające, w dole łodygi ±prostopadle odstające, jasne lub ciemne z jasnym ostrzem.
          
            
↓nierośliny z nadziemnymi rozłogami
Pilosella bauhini (kosmaczek Bauhina)
Pilosella bauhini (kosmaczek Bauhina)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ele ...
· Szypułki sztywne, zwykle bez lub z nielicznymi włoskami gruczołowatymi.
· ta cecha diagnostyczna ...
Pilosella bauhini (kosmaczek Bauhina)
wystepowanie
jastrzębiec Bauhina · syn. Hieracium bauhinii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
            
↑nie rośliny bez rozłogów (lub z)
            
              
↓niekwiatostan ±baldachowaty
Hieracium cymosum (jastrzębiec wierzchotkowy)
XL
Hieracium cymosum (jastrzębiec wierzchotkowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Rośliny bez rozłogów (lub z bardzo krótkimi).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elem ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
Hieracium cymosum (jastrzębiec wierzchotkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy, polany, suche zarośla i widne lasy.
              
              
↑nie kwiatostan wiechowaty; liście górą bez włosków gwiazdkowatych
              
                
↓nieliście eliptyczno-lancetowate, miękkie, trawiastozielone do żółtozielonych, skąpo owłosione długimi, miękkimi, prostymi włoskami szczeciniastymi
Hieracium caespitosum (jastrzębiec łąkowy)
Hieracium caespitosum (jastrzębiec łąkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przegląd ...
· Rośliny z długimi, po części podziemnymi rozłogami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
Hieracium caespitosum (jastrzębiec łąkowy)
syn. Hieracium pratense · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki, murawy, torfowiska niskie, skraje lasów i zarośla.
                
                
↑nie liście równowąsko-lancetowate, niebieskawozielone, skórzaste, brzegiem skąpo, szczeciniasto orzęsione, poza tym (prawie) nagie
Pilosella piloselloides (kosmaczek wysoki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne element ...
· Kwiatostan wierzchotkowo-groniasty, krótki, gęsty, wielokoszyczkowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
Pilosella piloselloides (kosmaczek wysoki)
wystepowanie
jastrzębiec wysoki · syn. Hieracium florentinum · Hieracium piloselloides · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy, zbocza, miejscami brak.
                

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Hieracium (jastrzębiec)kl 6548
Niełupki 1.2 – 2.5 mm długości, z 10 żeberkami nie połączonymi w pierścień na szczycie (góra niełupki krótko karbowana).
Pappus 1-rzędowy, z włoskami dość długimi i ±jednakowymi.
Liście całobrzegie lub co najwyżej rzadko, odległe i płytko ząbkowane. Prawie zawsze są liście odziomkowe zebrane w różyczkę, stopniowo zwężające się ku nasadzie. Liście łodygowe nieliczne lub często ich brak; zwykle tak jak odziomkowe są całobrzegie lub prawie całobrzegie.
Rośliny najczęściej z podziemnymi lub nadziemnymi rozłogami

space

Przeważają kserofity (rośliny stanowisk skrajnie suchych i ciepłych).