Hieracium pilosella (jastrzębiec kosmaczek)
Hieracium aurantiacum (jastrzębiec pomarańczowy)
Hieracium echioides (jastrzębiec żmijowcowaty)
Hieracium lactucella (jastrzębiec gronkowy)
Hieracium piloselloides (jastrzębiec wysoki)
Hieracium bauhinii (jastrzębiec Bauhina)
Hieracium caespitosum (jastrzębiec łąkowy)
Hieracium cymosum (jastrzębiec wierzchotkowy)
Hieracium schultesii (jastrzębiec Schultesa)
Hieracium ambiguum (jastrzębiec skupiony)
Hieracium apatelium (jastrzębiec zwodniczy)
Hieracium aridum (jastrzębiec suchy)
Hieracium arvicola (jastrzębiec ścierniskowy)
Hieracium atramentarium (jastrzębiec atramentowy)
Hieracium auriculoides (jastrzębiec pannoński)
Hieracium bifurcum (jastrzębiec rozwidlony)
Hieracium blyttianum (jastrzębiec ognisty)
Hieracium bracchiatum (jastrzębiec ramienisty)
Hieracium calodon (jastrzębiec ciepłolubny)
Hieracium alpicola (jastrzębiec bródkowaty)
Hieracium ullepitchii
Hieracium calomastix (jastrzębiec czerwonaworozłogowy)
Hieracium chlorops (jastrzębiec zielonookrywowy)
Hieracium cochleatum (jastrzębiec ślimakowaty)
Hieracium densiflorum (jastrzębiec gęstokoszyczkowy)
Hieracium dubium (jastrzębiec wątpliwy)
Hieracium euchaetium (jastrzębiec płodny)
Hieracium fallax (jastrzębiec włosisty)
Hieracium flagellare (jastrzębiec rozłogowy)
Hieracium flagellariforme (jastrzębiec rozłogowaty)
Hieracium floribundum (jastrzębiec kwiecisty)
Hieracium fuckelianum (jastrzębiec Fuckela)
Hieracium fuscoatrum (jastrzębiec brunatny)
Hieracium iseranum (jastrzębiec izerski)
Hieracium kalksburgense (jastrzębiec siwy)
Hieracium koernickeanum (jastrzębiec Koernickiego)
Hieracium leptophyton (jastrzębiec delikatny)
Hieracium longiscapum (jastrzębiec długołodygowy)
Hieracium macrostolonum (jastrzębiec długorozłogowy)
Hieracium obornyanum (jastrzębiec Obornego)
Hieracium paragogum (jastrzębiec zwodniczy)
Hieracium peteranum (jastrzębiec Petera)
Hieracium piloselliflorum (jastrzębiec kosmaczkokwiatowy)
Hieracium prussicum (jastrzębiec pruski)
Hieracium pulmonarioides (jastrzębiec sudecki)
Hieracium rothianum (jastrzębiec szczeciniasty)
Hieracium rubrum (jastrzębiec czerwonawy)
Hieracium stoloniflorum (jastrzębiec rudy)
Hieracium sulphureum (jastrzębiec siarkowy)
Hieracium suprafloccosum (jastrzębiec kłaczkowaty)
Hieracium zizianum (jastrzębiec Zizy)
Klucz do "gatunków głównych" rosnących na niżu Polski, za /Rutkowski L., 2005 [15.2]/ z niewielkimi zmianami.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Hieracium (jastrzębiec)]
  
łodyga z jednym koszyczkiem, bezlistna (↓nie)
Hieracium pilosella
Hieracium pilosella (jastrzębiec kosmaczek)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· Okrywa koszyczka z listkami (6)8-12(14)mm długości i 0.5-1.5(2)mm szerokości, kulistawa lub jajowata; pokryta włoskami gruczołowatymi, gwiazdkowatymi i szczeciniastymi (prostymi) w różnych proporcjach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znaj ...
Hieracium pilosella (jastrzębiec kosmaczek)
wystepowanie
syn. Pilosella officinarum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy, piaski, wrzosowiska, przydroża.
Gatunek silnie zmienny, wyróżnia się kilkadziesiąt podgatunków. Tworzy też liczne mieszańce.
  
  
łodyga 2-wielokoszyczkowa, przynajmniej z 1 liściem (jeśli, rzadko, jednokoszyczkowa to liście spodem nagie lub słabo owłosione) (↑nie)
  
    
Hieracium aurantiacum (jastrzębiec pomarańczowy)
Hieracium aurantiacum (jastrzębiec pomarańczowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Szyjki słupków ciemne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
Hieracium aurantiacum (jastrzębiec pomarańczowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy, widne lasy w górach, także uprawiana i dziczejąca bylina ozdobna.
    
    
kwiaty żółte, czasem z czerwonymi pręgami na zewnętrznej powierzchni; szyjki słupków żółte (↑nie)
    
      
liście różyczkowe w czasie kwitnienia uschnięte; liści łodygowych (3)8-12(20) (↓nie)
Hieracium echioides
Hieracium echioides
Hieracium echioides
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Liści łodygowych (3)8-12(20), wąskolancetowate do wąskoeliptycznych; wyraźnie zmniejszające się ku górze, podobnie jak i łodyga sztywno, szczeciniasto, rdzawo owłosione z domieszką włosków gwiazdkowatych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
Hieracium echioides (jastrzębiec żmijowcowaty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zbocza, murawy stepowe wzdłuż dolnej Wisły i Odry, Śląsk.
      
      
liście różyczkowe w czasie kwitnienia jeszcze zielone; liści łodygowych (0)1-3(10) (↑nie)
      
        
łodygi niskie (5)10-25(40)cm wysokości, (1)2-5(7)-koszyczkowe, bez lub z 1(3) liśćmi (↓nie)
Hieracium lactucella (jastrzębiec gronkowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy nied ...
· Kwiaty najczęściej jasnożółte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znaj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
Hieracium lactucella (jastrzębiec gronkowy)
wystepowanie
syn. Hieracium auricula · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki, wrzosowiska, młaki, torfowiska niskie.
        
        
łodygi zwykle ponad 25cm wysokości, z więcej niż 7 koszyczkami, z 1-3(10) liśćmi; kwiaty jaskrawożółte (↑nie)
        
          
rośliny z licznym włoskami prostymi do prawie nagich; włoski proste miękkie lub sztywniejsze ale nie szczeciniaste (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Rośliny z licznym włoskami prostymi do prawie nagich; włoski proste miękkie lub sztywniejsze ale nie szczeciniaste, zwykle proste, na liściach (przynajmniej po górnej stronie) odstające, w dole łodygi ±prostopadle odstające, jasne lub ciemne z jasnym ostrzem.
          
            
rośliny z nadziemnymi rozłogami (↓nie)
Hieracium bauhinii (jastrzębiec Bauhina)
Hieracium bauhinii (jastrzębiec Bauhina)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ele ...
· Szypułki sztywne, zwykle bez lub z nielicznymi włoskami gruczołowatymi.
· ta cecha diagnostyczna ...
Hieracium bauhinii (jastrzębiec Bauhina)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
            
rośliny bez rozłogów (lub z) (↑nie)
            
              
kwiatostan ±baldachowaty (↓nie)
Hieracium cymosum (jastrzębiec wierzchotkowy)
XL
Hieracium cymosum (jastrzębiec wierzchotkowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Rośliny bez rozłogów (lub z bardzo krótkimi).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
Hieracium cymosum (jastrzębiec wierzchotkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy, polany, suche zarośla i widne lasy.
              
              
kwiatostan wiechowaty; liście górą bez włosków gwiazdkowatych (↑nie)
              
                
liście eliptyczno-lancetowate, miękkie, trawiastozielone do żółtozielonych, skąpo owłosione długimi, miękkimi, prostymi włoskami szczeciniastymi (↓nie)
Hieracium caespitosum (jastrzębiec łąkowy)
Hieracium caespitosum (jastrzębiec łąkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przegląd ...
· Rośliny z długimi, po części podziemnymi rozłogami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
Hieracium caespitosum (jastrzębiec łąkowy)
syn. Hieracium pratense · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki, murawy, torfowiska niskie, skraje lasów i zarośla.
                
                
liście równowąsko-lancetowate, niebieskawozielone, skórzaste, brzegiem skąpo, szczeciniasto orzęsione, poza tym (prawie) nagie (↑nie)
Hieracium piloselloides (jastrzębiec wysoki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne element ...
· Kwiatostan wierzchotkowo-groniasty, krótki, gęsty, wielokoszyczkowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
Hieracium piloselloides (jastrzębiec wysoki)
wystepowanie
syn. Hieracium florentinum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy, zbocza, miejscami brak.
                

cechy charakterystyczne

Niełupki 1.2-2.5mm długości, z 10 żeberkami nie połączonymi w pierścień na szczycie (góra niełupki krótko karbowana).
Pappus 1-rzędowy, z włoskami dość długimi i ±jednakowymi.
Liście całobrzegie lub co najwyżej rzadko, odległe i płytko ząbkowane. Prawie zawsze są liście odziomkowe zebrane w różyczkę, stopniowo zwężające się ku nasadzie. Liście łodygowe nieliczne lub często ich brak; zwykle tak jak odziomkowe są całobrzegie lub prawie całobrzegie.
Rośliny najczęściej z podziemnymi lub nadziemnymi rozłogami

space

Przeważają kserofity (rośliny stanowisk skrajnie suchych i ciepłych).