fot. bg-Hieracium_murorum_2_1 (490×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hieracium murorum (jastrzębiec leśny)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

14.06.2006, kamieniołom w Mysłowie, G. Kaczawskie
copyright © by Błażej Gierczyk