atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Clematis ‘Maria Kaczyńska’

powojnik ‘Maria Kaczyńska’
Clematis Clematis Clematis ClematisClematisClematis ‘Julka’Clematis ‘Lech Kaczyński’
🌸