atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Clematis ‘Jolanta’ [🔉 kle·ma·tis]

powojnik ‘Jolanta’
Clematis Clematis Clematis ClematisClematisClematis ‘diversifolia hort.’Clematis ‘Guernsey Cream’
🌸