atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Clematis orientalis L. [🔉 kle·ma·tis o·ri·en·ta·lis]

powojnik wschodni
Clematis orientalis (powojnik wschodni)
23.09.2021, ogród botaniczny Berlin (Niemcy); copyright © by Paweł Kalinowski
Clematis orientalis (powojnik wschodni)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Clematis orientalis (powojnik wschodni)
🌱
W naturze rośnie od Europy Południowo-Wschodniej do Dalekiego Wschodu. Uprawiany jako gatunek lub w odmianach (grupa Tangutica).

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża)
☷ gleba: odczyn zbliżony do obojętnego
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 4
ekologiczne liczby wskaźnikowe Clematis orientalis (powojnik wschodni)

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

4 szt./m2 • rozstawa: 50 × 50 cm

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Clematis orientalis L. [🔉 kle·ma·tis o·ri·en·ta·lis](pl) powojnik wschodni
(lat.) orientalis, -e adj.
wschodni; oriens, -entis - wschód (słońca)