atlas-roslin.pl

Clematis ‘Innocent Glance’ [🔉 kle·ma·tis]

powojnik ‘Innocent Glance’
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈