atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Clematis ‘Markhams Pink’ [🔉 kle·ma·tis]

powojnik ‘Markhams Pink’
Clematis Clematis Clematis ClematisClematisClematis ‘Pointy’powojnik brązowy (Clematis fusca)
🌸