atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Clematis ‘diversifolia hort.’ [🔉 kle·ma·tis]

powojnik ‘diversifolia hort.’