atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Clematis ‘The President’

powojnik ‘The President’
Clematis Clematis Clematis ClematisClematispowojnik wschodni (Clematis orientalis)powojnik ‘Polish Spirit’ (Clematis ‘Polish Spirit’)
🌸