atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Clematis ‘Julka’

powojnik ‘Julka’
Clematis Clematis Clematis ClematisClematisClematis ‘Hania’Clematis ‘Maria Kaczyńska’
🌸