atlas-roslin.pl

Clematis ‘Hania’ [🔉 kle·ma·tis]

powojnik ‘Hania’
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈