atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Clematis ‘Asao’

powojnik ‘Asao’
Clematis Clematis Clematis ClematisClematispowojnik ‘Juuli’ (Clematis ‘Juuli’)powojnik ‘Jerzy Popiełuszko’ (Clematis ‘Jerzy Popiełuszko’)
🌸