atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Clematis armandii Franch. [🔉 kle·ma·tis *]

Clematis armandii
10.01.2016, Kew (Wlk. Brytania); copyright © by Paweł Kalinowski
Clematis armandii
Clematis armandii

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa