atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Clematis ×bonstedtii Wehr. [🔉 kle·ma·tis *]

powojnik Bonstedta
Clematis heracleifolia DC. × Clematis stans Siebold et Zucc.
Clematis Clematis Clematis ClematisClematispowojnik wielopłatkowy (Clematis macropetala)powojnik syberyjski (Clematis sibirica)