atlas-roslin.pl

Clematis ‘Viva Polonia’ [🔉 kle·ma·tis]

powojnik ‘Viva Polonia’
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈