atlas-roslin.pl

Clematis ‘Westerplatte’ [🔉 kle·ma·tis]

powojnik ‘Westerplatte’
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈