atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Clematis pierotii Miq.

Clematis Clematis Clematis Clemat…Clematispowojnik górski odm. czerwona (Clematis montana var. rubens)Clematis fujisanensis
🌸🌱