(zespół) Ass.Carduetum acanthoidis Morariu 1943

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Carduetum acanthoidis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Carduetum acanthoidis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Carduetum acanthoidis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podzwiązku (Ch SubAll.) SubAll.Dauco-Melilotenion ⇒ brak ChSAll. i DSAll. SubAll.Onopordenion acanthii

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Artemisienea vulgaris ⇒ słabe, przenoszące