(rząd) O.Artemisietalia vulgaris Lohm. in R.Tx. 1947

wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk zasobniejszych w próchnicę

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Artemisietalia vulgaris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Artemisietalia vulgaris

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Artemisietalia vulgaris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Artemisienea vulgaris ⇒ słabe, przenoszące