atlas-roslin.pl

(rząd) O.Littorelletalia unifloraeKoch 1926[14][229] [🔉 lit·to·rel·le·ta·li·a u·ni·flo·re]

zb. brzegowe wód ±oligotroficznych · zbiorowiska brzegowe kwaśnych zbiorników mezotroficznych, oligotroficznych i dystroficznych
Juncetalia bulbosiPietsch 1971[229] · Utricularietalia intermedio-minorisPietsch 1965[14][229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• Jedyny rząd w klasie Cl.Isoeto-Littorelletea. Podany tu w ujęciu jak w /Ratyńska et al. (2010) [229]/ tj. włączający zespoły z klasy Cl.Utricularietea intermedio-minoris z systemu /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ przez przeniesienie związku All.Sphagno-Utricularion i odmienny podział zespołów związków klasy Littorelletea uniflorae Br.-Bl. et R.Tx. 1943. [MS (2024-1-18)]
Klasa i rząd obejmują zbiorowiska przybrzeżne przeważnie wód oligotroficznych. Zbiorowiska trwale podwodne lub obszarów okresowo wynurzonych.

space

Zespoły ujęte w związku All.Sphagno-Utricularion obejmują formację mszyste z pływaczami (Utricularia) występujące na dalszych etapach zarastania tego typu zbiorników.

space

Siedliska większości zbiorowisk tej klasy zgrupowane są na Pojezierzu Pomorskim, poza tym w północnej Polsce i zachodniej Polsce.

Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisane tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Littorelletalia uniflorae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Littorelletalia uniflorae — ChCl.

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Littorelletalia uniflorae

🟢 All.Eleocharition acicularis - zbiorowiska obszarów cyklicznie wynurzanych - zbiorowiska obszarów cyklicznie wynurzanych
🟢 Ass.Littorello-Eleocharitetum acicularis
🟢 All.Hydrocotylo-Baldelion - zbiorowiska drobnych bylin ziemno-wodnych wód oligotroficznych - zbiorowiska drobnych bylin ziemno-wodnych wód oligotroficznych
🟡 Ass.Carici-Deschampsietum setaceae - zespół śmiałka szczeciniastego - zespół śmiałka szczeciniastego
🟢 Ass.Eleocharitetum multicaulis - zespół ponikła wielołodygowego - zespół ponikła wielołodygowego
🟡 Ass.Littorello-Apietum inundati - zespół selerów wodnych - zespół selerów wodnych
🟢 Ass.Pilularietum globuliferae - zespół gałuszki kulecznicy - zespół gałuszki kulecznicy
🟢 Ass.Ranunculo-Juncetum bulbosi - zespół situ drobnego i jaskra płomiennika * - zespół situ drobnego i jaskra płomiennika
🟡 Ass.Samolo-Littorelletum uniflorae - zespół brzeżycy jednokwiatowej - zespół brzeżycy jednokwiatowej
🟡 Ass.Scirpetum fluitants - zespół sitowia pływającego - zespół sitowia pływającego
🟡 All.Littorellion uniflorae - zbiorowiska jezior lobeliowych itp. - zbiorowiska jezior lobeliowych itp.
🔵 All.Isoetion lacustris - zbiorowiska drobnych bylin wodnych z udziałem Isoetes - zbiorowiska drobnych bylin wodnych z udziałem Isoetes
🟢 Ass.Isoetetum lacustris - zespół poryblinu jeziornego - zespół poryblinu jeziornego
🟢 Ass.Isoetetum echinosporae - zespół poryblinu kolczastego - zespół poryblinu kolczastego
🔵 All.Lobelion
🟢 Ass.Lobelietum dortmannae - zespół lobelii jeziornej - zespół lobelii jeziornej
🟢 Ass.Myriophylletum alterniflori - zespół wywłócznika skrętoległego * - zespół wywłócznika skrętoległego
🟢 Ass.Luronietum natantis - zespół elismy wodnej - zespół elismy wodnej
🟢 All.Sphagno-Utricularion - zb. kwaśnowodnych zbiorników dystroficznych humusowych - zb. kwaśnowodnych zbiorników dystroficznych humusowych
🔵 Ass.Scorpidio-Utricularietum minoris - zespół pływacza drobnego i skorpiowca - zespół pływacza drobnego i skorpiowca
🟢 Ass.Sparganietum minimi - zespół jeżówki najmniejszej - zespół jeżówki najmniejszej
🟢 Ass.Sphagnetum cuspidato-obersi - zespół torfowców szpiczastolistnego i ząbkowanego - zespół torfowców szpiczastolistnego i ząbkowanego
🟡 Ass.Sphagno-Utricularietum intermediae - zespół pływacza pośredniego i torfowców - zespół pływacza pośredniego i torfowców
🟡 Ass.Sphagno-Utricularietum stygiae - zespół Utricularia stygiae i torfowców - zespół Utricularia stygiae i torfowców
🟢 Ass.Utricularietum ochroleucae - zespół pływacza krótkoostrogowego - zespół pływacza krótkoostrogowego
🟡 Ass.Utriculario-Scorpidietum scorpioidis - zespół skorpiowca i pływaczy - zespół skorpiowca i pływaczy
🟢 Ass.Warnstorfietum exannulatae - zespół warnstorfii bezpierścieniowej - zespół warnstorfii bezpierścieniowej
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - (+)inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji