atlas-roslin.pl

(rząd) O.Littorelletalia uniflorae Koch 1926

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Littorelletalia uniflorae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Littorelletalia uniflorae — ChCl.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Littorelletalia uniflorae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Littorelletea uniflorae