atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Sphagno-Utricularietum ochroleucae (Schum. 1937) Oberd. 1957

Utricularia intermedia (pływacz średni)
02.07.2009, Kotlina Zasiecka, okolice Brodów Żarskich; copyright © by Piotr Kobierski XL
Utricularia intermedia (pływacz średni)
XL
Utricularia intermedia (pływacz średni)
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sphagno-Utricularietum ochroleucae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Sphagno-Utricularietum ochroleucae

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Sphagno-Utricularietum ochroleucae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sphagno-Utricularietum ochroleucae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Sphagno-Utricularion ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Utricularietalia intermedio-minoris ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Utricularietea intermedio-minoris