(zespół) Ass.Warnstorfietum exannulatae Szańkowski 1998 n.n.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Warnstorfietum exannulatae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Warnstorfietum exannulatae

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Warnstorfietum exannulatae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Warnstorfietum exannulatae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Sphagno-Utricularion ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Utricularietalia intermedio-minoris ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Utricularietea intermedio-minoris