atlas-roslin.pl

(związek) All.Hydrocotylo-BaldelionR.Tx. et Dierss. ap. Dierss. 1972

zbiorowiska drobnych bylin ziemno-wodnych wód oligotroficznych
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Hydrocotylo-Baldelion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Hydrocotylo-Baldelion

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Hydrocotylo-Baldelion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Littorelletalia uniflorae (zbiorowiska wód oligotroficznych) ⇒ ChCl.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji