atlas-roslin.pl

(związek) All.Hydrocotylo-Baldelion R.Tx. et Dierss. ap. Dierss. 1972

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Hydrocotylo-Baldelion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Hydrocotylo-Baldelion

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Hydrocotylo-Baldelion

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Hydrocotylo-Baldelion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Littorelletalia uniflorae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Littorelletea uniflorae

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Hydrocotylo-Baldelion

  Ass.Pilularietum globuliferae
  
  Ass.Eleocharitetum multicaulis