atlas-roslin.pl

(związek) All.Sphagno-Utricularion Müller et Görs 1960

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Sphagno-Utricularion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Sphagno-Utricularion — ChCl.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Sphagno-Utricularion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Utricularietalia intermedio-minoris ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Utricularietea intermedio-minoris