atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Lobelietum dortmannae (Osvald 1923) R. Tx. ap. Dierss. 1972

zespół lobelii jeziornej
Lobelietum dortmannae
copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Lobelietum dortmannae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Lobelietum dortmannae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Lobelietum dortmannae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Lobelion

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Littorelletalia uniflorae (zbiorowiska wód oligotroficznych) ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Littorelletea uniflorae