atlas-roslin.pl

(związek) All.Eleocharition acicularis Pietsch 1966 em. Dierss. 1975

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Eleocharition acicularis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Eleocharition acicularis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Eleocharition acicularis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Littorelletalia uniflorae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Littorelletea uniflorae

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Eleocharition acicularis

  Ass.Elecharitetum acicularis
  
  Ass.Luronietum natantis