atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Isoetetum lacustrisSzańk. et Kłos. 1996 n.n.

zespół poryblinu jeziornego
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Isoetetum lacustris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Isoetetum lacustris

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Isoetetum lacustris — przechodzące z Cl.Utricularietea intermedio-minoris

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Isoetetum lacustris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Littorelletalia uniflorae (zbiorowiska wód oligotroficznych) ⇒ ChCl.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji