atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Isoetetum lacustris Szańk. et Kłos. 1996 n.n.

zespół poryblinu jeziornego

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Isoetetum lacustris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Isoetetum lacustris

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Isoetetum lacustris — przechodzące z Cl.Utricularietea intermedio-minoris

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Isoetetum lacustris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Isoetion lacustris

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Littorelletalia uniflorae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Littorelletea uniflorae