atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Pilularietum globuliferae R.Tx. 1955 ex Müller et Görs. 1960

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Pilularietum globuliferae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Pilularietum globuliferae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Pilularietum globuliferae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Hydrocotylo-Baldelion

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Littorelletalia uniflorae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Littorelletea uniflorae