atlas-roslin.pl

(związek) All.Isoetion lacustris Nordh. 1936 em. Dierss. 1975

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Isoetion lacustris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Isoetion lacustris

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Isoetion lacustris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Littorelletalia uniflorae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Littorelletea uniflorae

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Isoetion lacustris

  Ass.Isoetetum lacustris (zespół poryblinu jeziornego)
  
  Ass.Isoetetum echinosporae