atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Isoetetum echinosporae Koch 1926 em. Dierss. 1975

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Isoetetum echinosporae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Isoetetum echinosporae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Isoetetum echinosporae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Isoetion lacustris

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Littorelletalia uniflorae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Littorelletea uniflorae