atlas-roslin.pl

typowe mszaki epifityczne (na pniach, na korze drzew)