Platygyrium repens (Brid.) Schimp.

sznureczniak pełzający
na stronie — znaleziska