Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort.

płozik różnolistny
na stronie — znaleziska