Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.

śniedrza cząbrowa
na stronie — znaleziska