atlas-roslin.pl

typowe mszaki różnych siedlisk

  
↓niew lasach
  
    
↓nieepigeiczne - ściółka leśna
    
    
↑nie ↓nieepiksyliczne - na murszejącym drewnie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
    
    
    
↑nie ↓nieepifityczne - kora drzew (głównie liściastych i jodły)
    
    
↑nie ↓niebrzegi cieków, zwłaszcza w lasach
    
    
↑nie ↓nieepilityczne - skały i głazy w lasach, ocienione mury
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
    
↑nie epilityczne - wilgotne skały kwaśne
    
  
↑nie poza lasami
  
    
↓nieepilityczne - nasłonecznione skały, głazy, mury
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
    
↑nie ↓nieepilityczne - mokre kamienie, skały, przy wodospadach
    
    
↑nie ↓nieepigeiczne - naga ziemia, stanowiska wilgotne, żyzne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
    
↑nie ↓nieepigeiczne - murawy kserotermiczne itp.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
    
↑nie ↓nieepigeiczne - dostatecznie wilgotne (mezofilne) łąki, pastwiska, trawniki
    
    
↑nie mokre łąki, torfowiska itp.