atlas-roslin.pl

typowe mszaki różnych siedlisk

↓niew lasach
↓nieepigeiczne - ściółka leśna
↑nie ↓nieepiksyliczne - na murszejącym drewnie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie ↓nieepifityczne - kora drzew (głównie liściastych i jodły)
↑nie ↓niebrzegi cieków, zwłaszcza w lasach
↑nie ↓nieepilityczne - skały i głazy w lasach, ocienione mury
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie epilityczne - wilgotne skały kwaśne
↑nie poza lasami
↓nieepilityczne - nasłonecznione skały, głazy, mury
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie ↓nieepilityczne - mokre kamienie, skały, przy wodospadach
↑nie ↓nieepigeiczne - naga ziemia, stanowiska wilgotne, żyzne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie ↓nieepigeiczne - murawy kserotermiczne itp.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie ↓nieepigeiczne - dostatecznie wilgotne (mezofilne) łąki, pastwiska, trawniki
↑nie mokre łąki, torfowiska itp.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji