Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske

sanionia haczykowata
na stronie — znaleziska
Sanionia uncinata (sanionia haczykowata)
poł.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Sanionia uncinata (sanionia haczykowata)
Sanionia uncinata (sanionia haczykowata)
Sanionia uncinata (sanionia haczykowata)
Sanionia uncinata (sanionia haczykowata)
Sanionia uncinata (sanionia haczykowata)
Sanionia uncinata (sanionia haczykowata)
Sanionia uncinata (sanionia haczykowata)
Sanionia uncinata (sanionia haczykowata)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.235.jmak - Sanionia uncinata (sanionia haczykowata); poł.-zach. Niemcy
jmak.235
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach. Niemcy/ #18