Pterigynandrum filiforme Hedw.

międzylist nitkowaty
na stronie — znaleziska
Pterigynandrum filiforme (międzylist nitkowaty)
poł.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski XL
Pterigynandrum filiforme (międzylist nitkowaty)
Pterigynandrum filiforme (międzylist nitkowaty)
Pterigynandrum filiforme (międzylist nitkowaty)
Pterigynandrum filiforme (międzylist nitkowaty)
Pterigynandrum filiforme (międzylist nitkowaty)
Pterigynandrum filiforme (międzylist nitkowaty)
Pterigynandrum filiforme (międzylist nitkowaty)
XL

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.238.jmak - Pterigynandrum filiforme (międzylist nitkowaty); poł.-zach. Niemcy
jmak.238
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach. Niemcy/ #9