Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr.

próchniczek obupłciowy
na stronie — znaleziska